MUNKÁNK

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület célja az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése és védelme. Az Egyesület működése során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyermekjogok nem a nagykorúakat megillető alapjogok degradált megfelelői, hanem a gyermekek életkorából, testi, szellemi adottságaiból következő sajátos helyzet szerinti különös jogok.

Az Egyesület közvetítő szerepet tölt be a vállalati szféra, a közép-és felsőoktatási intézmények és a társadalom valamint a szükséghelyzetben lévő gyerekek, fiatalok és családjaik között, melynek célja a pénz-és tárgyi adományok eljuttatása a megfelelő helyekre, emellett az önkéntes és szakmai humán erőforrás koordinációja. Munkánk során nem csak az állami gondoskodásban, szem előtt lévő hátrányos helyzetű gyerekeket és családokat támogatjuk, de kiemelt figyelmet fordítunk a látens esetekre is.

Az intézményközi együttműködéseknek köszönhetően az Egyesület koordinátorként lép fel és szervezett programok keretében felszívja az önkénteseket, szakmai gyakornokokat és fiatal szakembereket akik érdeklődést mutatnak a gyermekvédelem iránt. A fiataloknak lehetőségük van már futó projektekbe bekapcsolódni, de saját projekteket és háttérkutatásokat is indíthatnak, utóbbi esetében a szervezet teljes szakmai támogatása és az interdiszciplináris környezet inspiráló hatása mellett.