PROJEKTJEINK

NO HATE WEEK BUDAPEST

projektjeink

A No Hate Week Budapest (2014.04.27-05.04) elnevezésű nemzetközi ifjúsági csere célja az online gyűlöletbeszédre és annak a demokráciára és a fiatal személyiségekre gyakorolt hatásaira történő figyelem felhívása, az online és az offline média megfelelő használatának elősegítése, illetve a fiatalok támogatása abban, hogy kiálljanak az emberi jogokért.

40 résztvevő 8 országból érkezett, hogy egy hétig elmerüljön az online gyűlöletbeszéd témakörében, majd hazatérve multiplikálhassa tudását, többek között tapasztalatainak megosztásával saját szervezeténél. A projekt során használt munkamódszerekben a figyelemfelkeltés, az érdekérvényesítés, és a kreatív megoldások domináltak. Mivel ez a projekt a cselekvésről és fellépésről szólt, így a résztvevők offline akciókban is résztvettek, melynek köszönhetően egy nap alatt közel 500 járókelő, turista szerzett tudomást az online gyűlöletbeszéd ellenes ifjúsági kampányról.

https://www.youtube.com/watch?v=8vvd56L73RM http://animoto.com/play/AuQD0cGwhujPdFwaOmRRJg?utm_source=&utm_medium=player&utm_campaign=player

A projektet az Európai Bizottság támogatta a Fiatalok Lendületben Program keretében.

————————————————————————————————————–

No Hate Speech Mozgalom

A kampány a „Fiatalok az online gyűlöletbeszéd ellen” című projekt részeként 2012 és 2014 között valósul meg. A projekt az egyenlőség, a méltóság, az emberi jogok és a sokszínűség mellett foglal állást, és az online kifejezési formában előforduló diszkrimináció, rasszizmus és gyűlöletbeszéd ellen indult.

A használt munkamódszerek a figyelemfelkeltés, az érdekérvényesítés, és a kreatív megoldások. Ez a projekt a cselekvésről és a beavatkozásról szól. A kampány ellátja a fiatalokat és a fiatalokat összefogó szervezeteket a megfelelő készségekkel ahhoz, hogy felismerjék az eseteket, és cselekedjenek az ilyen típusú emberijog-sértések ellen.

Az egész projekt a fiatalok bevonására és a közös irányításra épül. Az Ifjúsági Tanácsadó Testület fiatal képviselői által előterjesztett javaslat alapján született, a Közös Ifjúsági Tanács hagyta jóvá, amely az Ifjúsági Tanácsadó Testület tagjait és az Európai Ifjúsági Irányító Testület fiatal kormányzati képviselőit foglalja magában. A projekt további részleteit megtalálod a kampány koordinációs weboldalán.

A kampány stratégiai dimenziói

A kampány nem kívánja korlátozni az online kifejezés szabadságát. Nem az online gyűlölet ellen van, de nem is arról szól, hogy legyünk egymással kedvesek az interneten.

A kampány az online gyűlöletbeszéd összes formája ellen foglal állást, beleértve azokat a kifejezésmódokat, amelyek leginkább érintik a fiatalokat, úgymint az internetes zaklatás (cyberbullying) és az internetes gyűlölet. A kampány az emberi jogi oktatáson, a fiatalok részvételén és a média ismeretén alapul. Célja, hogy csökkentse a gyűlöletbeszéd jelenlétét és felvegye a harcot az online kifejezésmódokban megtalálható rasszizmussal és diszkriminációval szemben.

A kampány célkitűzései

• Az online gyűlöletbeszéddel, a demokráciára és a fiatal személyiségekre gyakorolt hatásaival szembeni figyelem felkeltése, az online és az offline média ismeretének elősegítése

• A fiatalok támogatása abban, hogy kiálljanak az emberi jogokért mind az online, mind az offline térben

• Az online gyűlöletbeszéd elfogadottságának csökkentése

• Online emberi jogi aktivisták mobilizálása, képzése és összekapcsolása

• Az online gyűlöletbeszéd feltérképezése, és a konstruktív válasz eszközeinek kialakítása

• Az online gyűlöletbeszéd célkeresztjében álló személyek és csoportok iránti szolidaritás kimutatása, az ilyen személyek és csoportok támogatása

• A gyűlöletbeszéd elleni küzdelem eszközeiről és fejlesztéséről konszenzus kialakítása az európai politikai színtéren, és ennek előmozdítása

• A fiatalok online állampolgárságának és közügyekben való részvételük fejlesztése

További információ http://nohatespeechmozgalom.hu

————————————————————————————————————–

Partnerségépítő és kampányelőkészítő találkozó

A partnerség építő találkozón (2012. december 7-8) a résztvevők körbejárták és megvitatták az online gyűlöletbeszéd kérdéskörét ill. annak hatását a magyar fiatalokra és a magyar társadalomra, a kampány célok és elvek magyarországi átültetését, emellett azonosították a legfontosabb partnereket egy nemzeti szintű kampány koordináció kialakításához.

A találkozón 33 résztvevő 11 szervezetet képviseletében jelent meg. Az első nap középpontjában az online gyűlölet beszéd jelensége állt és annak lehetséges hatásai a fiatalokra és a társadalomra. A nap végére a résztvevők megismerkedtek a témával, illetve megkapták azokat a kiindulópontokat, amelyek segítségével felmérhették azt, hogy szervezetük milyen formában csatlakozhatna a kampányhoz. A második nap foglalkozásain elkészült egy általános ill. egy tematikus program tervezet a nemzeti kampányhoz. Habár a kampány közvetlen tárgya az online gyűlölet beszéd elleni küzdelem, a résztvevők elérendő célként jelölték meg a fiatalok online viselkedés kultúrájának fejlesztését, az offline világ etikai szabályai kibertérben való alkalmazásának meghonosítását is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy egy sikeres kampány megvalósításához a kormány, az üzleti szektor illetve a civil szektor érdekeltjeinek már a kezdetektől együtt kell működniük.

A rendezvény megvalósítását a European Youth Foundation támogatta.

————————————————————————————————————–

Intergenerációs szolidaritás

szolidaritas

A művészet mint a generációs szakadék áthidalásának eszköze – intergenerációs szolidaritás elnevezésű ifjúsági kezdeményezés célja a generációk közötti párbeszéd lehetőségének megteremtése egy önkéntes program létrehozásával és egy gyerekeknek szóló rajzverseny
lebonyolításával (2012. április – 2013. január). Az önkéntes program lebonyolításában a Szent Lujza Szeretetotthon (Bp. Ménesi út 27.) volt az intézményi partnerünk.

A középiskolás és egyetemista önkéntesek részt vettek a foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában is. A különböző technikákat felvonultató kézműves programok mellett volt Irodalmi Kör, ének-zene foglalkozás, Úti Kalauz; részt vettünk az aktuális ünnepi készülődésben, az egyházi rendezvényeken és meghatározott időpontokban lehetőség volt kötetlen beszélgetés céljából felkeresni az időseket. 2012. november 18-án a Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthonában élő gyerekeket kerestük fel, akikkel közös rajzokat készítettünk az otthonban élő időseknek Mikulás alkalmából.

szolidaritas_b

A rajzpályázatot májusban hirdettük meg ‘Boldog pillanatok a nagyszülőkkel’ címmel általános iskolás gyerekeknek. A beérkezett több mint 200 pályamű közül végül 14 művet jutalmaztunk, a díjátadóra a Szent Lujza Szeretetotthonban került sor a legszebb rajzokból összeállított kiállítás megnyitójával egybekötve. A díjkiosztó ünnepséget követően a gyerekek saját rajzaikból készült képeslapokat aláírásukkal és rövid üzenetekkel látták el, majd átadták a megjelent időseknek.

A projektet az Európai Bizottság támogatta a Fiatalok Lendületben Program keretében.